La réno c'est quoi?

QUÈ ÉS

LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA?

La rehabilitació energètica és el conjunt d’obres i actuacions que tenen per objectiu millorar l’eficiència energètica d’un edifici per reduir d’aquesta manera el consum i afavorir un major confort i benestar dels seus habitants.

MESURES PASSIVES

 
Enveloppe
ENVOLUPANT
Les mesures passives són aquelles actuacions que milloren les prestacions de l’edifici i que estan orientades a reduir la demanda energètica de l’immoble. Són el primer pas per tenir un edifici eficient. Entre altres, hi trobem:
 • Aïllament tèrmic de façanes
 • Aïllament tèrmic de cobertes
 • Façanes i cobertes ventilades
 • Millora de les prestacions de les finestres
 • Millora en l’estanquitat
 • Proteccions solars

MESURES ACTIVES

 
Equipements
INSTAL·LACIONS
Production
AUTOCONSUM
Les mesures actives són les que s’apliquen directament sobre les instal·lacions que consumeixen energia (calefacció, il·luminació, electrodomèstics, etc.) buscant que tinguin una eficiència més gran. Entre altres, hi trobem:
 • Substitució de la caldera existent per altres sistemes més eficients
 • Aprofitament de les energies renovables i autoconsum
 • Electrodomèstics bitèrmics
 • Domòtica i gestió intel·ligent de les instal·lacions
Rénover c'est bien, rénover malin c'est mieux!

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

BONA PER A TU

I PER AL MEDI AMBIENT

Els edificis són els responsables
d’un terç de les emissions de CO2 a la ciutat.
Aquest gas d’efecte hivernacle és la causa principal del canvi climàtic,
a més de tenir efectes nocius per a la salut.
MILLORA EL CONFORT DE CASA TEVA
 
La rehabilitació energètica maximitza el confort dels habitants i minimitza el consum energètic de la llar. Un bon aïllament, ventilació i un sistema de climatització eficient et protegeixen del fred a l’hivern i de la calor a l’estiu; redueixen la contaminació acústica de la llar, mantenen una bona qualitat de l’aire interior i ajuden a estalviar en la factura energètica.
AMÉLIOREZ VOTRE CONFORT ET BIEN-ÊTRE
REDUEIX LES EMISSIONS CONTAMINANTS
 
Girona té un parc d’edificacions envellit que consumeix grans quantitats d’energia. Habitatges amb aïllaments, tancaments i sistemes de climatització deficients fan que aconseguir les condicions de confort interior sigui insostenible.
El consum mitjà d’energia per habitatge a Girona és de 242 kW h/m2 per any; molt elevat comparat amb els 64 kW h/m2 per any marcats com a consum límit per a les noves construccions, segons el Codi tècnic de l’edificació. Un terç dels habitatges de la ciutat tenen qualificació energètica F o G i l’edat de mitjana són 43 anys (des de la seva construcció o de l’última renovació integral). Amb petites actuacions se’n pot millorar en una o dues posicions la qualificació, cosa que repercuteix de manera significativa en l’estalvi energètic i en la reducció d’emissions.
Réduisez vos émissions polluantes
ESTALVIA TEMPS I DINERS
 
Tot i que la rehabilitació energètica implica uns costos inicials, aquesta inversió es recupera cada mes amb la reducció de la factura de gas i electricitat. Un habitatge eficient estalvia sobrecostos energètics evitant la pèrdua d’energia a través de finestres, façanes o teulats. Amb la majoria de mesures de rehabilitació la inversió realitzada es pot recuperar al cap de pocs anys i, passat aquest període de recuperació, la rehabilitació representa un estalvi directe.
FAITES DES ÉCONOMIES DE TEMPS ET D’ARGENT
MILLORA EL VALOR PATRIMONIAL DE L’EDIFICI
 
La rehabilitació energètica aporta valor a l’edifici. Gràcies a la rehabilitació energètica la classificació del certificat energètic de l’immoble normalment millora entre una o dues lletres, incrementa d’aquesta manera el seu valor patrimonial i es revalora en el mercat immobiliari.
VALORISEZ VOTRE PATRIMOINE

COM PUC SABER SI EL MEU EDIFICI ÉS EFICIENT?

 

Existeix una eina unificada i obligatòria a tot Europa que, des de l’any 2007, ens permet conèixer el comportament energètic de qualsevol immoble: el Certificat Energètic de l’Edifici. El certificat energètic puntua qualsevol immoble segons el seu consum energètic teòric i el seu impacte en termes d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i fa una classificació en una escala de sis lletres de la A a la G. Per fer aquest càlcul, i segons la zona climàtica on es trobi l’edifici, es tenen en compte tres factors: la disposició i orientació de l’edifici, les característiques de l’envolupant tèrmica (terres, coberta, façanes i obertures) i les característiques de les instal·lacions tèrmiques.
Qualsevol persona, sigui propietària o arrendatària, pot sol·licitar-lo, ja que el certificat no només classifica la nostra casa amb una lletra, sinó que també incorpora recomanacions i mesures per obtenir un millor comportament energètic de l’edifici i, per tant, un menor consum. Actualment qualsevol immoble al mercat per a la venda o lloguer ha de tenir el certificat. Degut al fet que el consum d’energia d’una casa té un gran impacte sobre l’economia i la qualitat de vida dels seus habitants, és molt important tenir en consideració la classificació de l’immoble abans de comprar-lo o llogar-lo. Unes lletres de més o de menys a la certificació es tradueixen en un estalvi o una despesa significativa al final de l’any.
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA A
Edifici molt eficient
Consum energètic pràcticament nul
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA B
Edifici molt eficient
Consum energètic molt baix
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA C
Edifici amb un bon rendiment energètic
Consum energètic baix
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA D
Edifici amb un rendiment energètic moderat
Consum energètic moderat
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA E
Edifici poc eficient
Consum energètic elevat
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA F
Edifici poc eficient
Consum energètic molt elevat
CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA G
Edifici molt poc eficient
Consum energètic extremadament elevat

SISTEMA DE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA EUROPEU

Etiquette energétique

FER UN DIAGNÒSTIC

Réaliser un diagnostic

 

Sou una comunitat de veïns i esteu pensant a pintar la façana o reparar el teulat? Ets propietari o propietària d’una casa o un pis i vols canviar el sistema de calefacció? Estàs pensant a renovar finestres o a instal·lar plaques fotovoltaiques al teulat? L’Ajuntament de Girona, a través del programa EDIFICAT, posa a la teva disposició un servei gratuït d’assessorament energètic dels edificis. Posa’t en contacte amb EDIFICAT, els nostres tècnics t’assessoraran de manera imparcial sobre:
 • Les mesures de rehabilitació energètica més adequades a les teves necessitats
 • Els punts dèbils de la llar: on hi ha un intercanvi tèrmic més gran amb l’exterior
 • La instal·lació fotovoltaica sobre el teulat: com funciona la compensació d’excedents
 • Els sistemes de climatització més eficients
 • Ajudes i subvencions per a la rehabilitació energètica i instal·lació de sistemes d’aprofitament de les energies renovables
Escriu-nos un correu electrònic a edificat@ajgirona.cat o sol·licita cita a l’oficina de la sostenibilitat de Girona i ens posarem en contacte amb tu per resoldre els teus dubtes.