Diversos ajuts, subvencions i bonificacions s’han posat a disposició de la ciutadania amb la finalitat de promocionar la rehabilitació energètica i l’ús i desplegament d’instal·lacions generadores a partir d’energies renovables. Aquests ajuts es gestionen a través dels següents organismes:

Ajudes provinents de la Generalitat de Catalunya a través de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia)

Enllaç General: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/
Es recomana visitar la pàgina sovint, ja que es van tancant i obrint convocatòries periòdicament.
Entre altres actuacions, l’ICAEN gestiona les subvencions per a:
 • Desplegament i integració d’energies renovables pel sector, que inclou:
  • Instal·lacions de captadors fotovoltaics
  • Instal·lacions d’energies renovables tèrmiques com tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, aerotèrmia, etc
 • Ajuts per a la Rehabilitació Energètica dels Edificis (PREE), que inclou:
  • Millores en l’aïllament tèrmic de la façana
  • Substitució de finestres i tancaments
  • Millores en l’aïllament tèrmic de coberta
  • Substitució d’instal·lacions tèrmiques existents per altres més eficients, basades en les energies renovables
 • Ajuts per a l’adquisició de vehicle elèctric i la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicle elèctric.

Bonificacions Municipals de l’Ajuntament de Girona

 • Bonificació de l’IBI al 50% durant 5 anys a aquells habitatges als quals s’instal·lin plaques fotovoltaiques o captadors solars tèrmics, sempre que compleixin uns requisits mínims de cobertura de la demanda energètica
 • Bonificació de l’ICIO (Impost en construccions i instal·lacions i obres) en un 95% per aquelles obres de reforma o millora l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics o altres energies renovables, quan no sigui d’obligada instal·lació

Agència Catalana de l’habitatge, convocatòries i ajuts

Enllaç general: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge
Es recomana visitar la pàgina sovint, ja que es van tancant i obrint convocatòries periòdicament.
 • Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges
 • Subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial
Escriu-nos un correu electrònic a edificat@ajgirona.cat o sol·licita cita a l’oficina de la sostenibilitat de Girona i ens posarem en contacte amb tu per resoldre els teus dubtes.